بسیار هیجان زده هستم که مرکز بازاریابی محتوا را کاملاً به روز کرده اعلام کنم. ما سال گذشته اولین نسخه از مرکز بازاریابی محتوا را راه اندازی کردیم. از آن زمان ، ما ساخته ایم صدها از ویرایش ها ، اضافات ، بهبودها و به…