ماه: می 2021

ما صفحات وب 229K را تجزیه و تحلیل کردیم. آنچه در مورد Core Web Vital و UX آموخته ایم در اینجا آمده است

ما 208،085 صفحه وب را تجزیه و تحلیل کردیم تا اطلاعات بیشتری در مورد Core Web Vital کسب کنیم. ابتدا معیارهایی برای تغییر چیدمان تجمعی ، تأخیر ورودی اول و بزرگترین رنگ محتوایی ایجاد کردیم. سپس ، ما به بررسی ارتباط بین Core Web Vital…

has been added to the cart. View Cart